Training Audit Integrasi Sistem

Audit Internal Integrasi Sistem ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 (Based on ISO 19011)

Training Audit Integrasi Sistem ini dimaksudkan untuk memberi pembekalan yang terpadu tentang Teknik Audit integrasi sistem ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 (Based on ISO 19011) sesuai dengan persyaratan standar pedoman audit integrasi sistem ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 (Based on ISO 19011) dan melatih calon   auditor mempunyai sense of auditing dan […]